Texter

Under menyn "texter" finns ett antal översättningar av antika texter, och några exempel ur egen fatabur.