Drought, Death, and the Sun

Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel – A Philological and Comparative Study


Min doktorsavhandling, som jag disputerade på i juni 2012, nu utgiven internationellt av Eisenbrauns/Penn State University Press.


Avhandlingen behandlar relationen mellan de israelitiska religiösa texter vi kallar Gamla Testamentet eller den Hebreiska Bibeln och de närbesläktade, fast äldre kilskriftstexterna från Ugarit i dagens Syrien, texter som bland annat beskriver hur guden Baal bekämpar sina fiender Yamm ("Havet") och Mot ("Döden"). Dödsgudens makt över världen beskrivs många gånger i termer av förbrännande torka som hindrar fruktbarheten, en torka sänd genom solgudinnan Shapshu. Jag undersöker hur denna död/torka-föreställning återkommer på många platser i Gamla testamentet, t.ex. i berättelsen om Elia på Karmel (1 Kung 17-18), i slutet av Malakis bok, i Hoseas och Joels böcker och på andra ställen. Föreställningen om torkan som uttryck för dödens makt transformeras i takt med den israelitiska monoteismens framväxt, och jag studerar hur denna ursprungligen fientliga makt bit för bit görs till en del av Jahves härskardöme över världen.
Avhandlingens frågeställningar kan sammanfattas så här:"Hur förhåller sig begreppen torka, död och solen till varandra i den ugaritiska religiösa litteraturen, hur används dessa begrepp som metaforer för att uttrycka grundläggande idéer i ugaritisk myt och teologi? Hur överlever och återkommer dessa begrepp och deras användning i det gamla Israels litteratur och religion? Hur kan dessa gamla reminiscenser bidra till att kasta ljus över tolkningen av svåra passager i den bibliska texten och över förhållandet mellan Gamla testamentets teologi och de omkringliggande nordvästsemitiska kulturerna?"


Avhandlingen har belönats med priser av Kungliga Vitterhetsakademien och Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

”Ola Wikander provides a great wealth of insights into the Ugaritic and Israelite conceptions of death, seen through the lens of his new interpretation of the Ugaritic solar deity Shapshu as a liminal figure who could be associated with both life, via her association with fertility, and death, due to her association with drought. . . . The wealth of insights that Wikander adduces are too numerous to recount here,. . . . The study is written in a lively and engaging style . . . [and] is overall a well-written, scholarly, and above all thoroughly thought-provoking study.”


Laura Quick i Review of Biblical Literature 2015"The philological and prosodical analysis is excellent… a significant contribution to both Ugaritic and biblical studies."


Nicolas Wyatt i Journal for the Study of the Old Testament 2015