Enuma elish


I september 2005 kom min översättning av Enuma elish, den text som brukar kallas "det babyloniska skapelseeposet". Den beskriver hur Babylons nationalgud bekämpar Tiamat, kaosmonstret och alla gudars moder, och skapar kosmos ur hennes kropp. Texten utgör en mycket poetisk legitmering av Marduks makt som högste gud och Babyloniens roll som dåtida stormakt.